Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila výzvu č. 5 IROP

Publikováno před dvěma roky | Rubrika Výzvy MAS
MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 18. 10. 2017 v pořadí již pátou výzvu Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na investice do kapacit a modernizace vybavení škol.
Znění výzvy včetně všech jejích příloh je k dispozici zde: IROP – 5. Výzva MAS Zubří země – školy – (II.) 

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+8. 12. 2017 ve 12:00 hodin

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE se koná 30. 10. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři MAS Zubří země, o.p.s. – pozvánka

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák