Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 6. výzvu IROP a 1. a 2. výzvu OPZ

Publikováno před dvěma roky | Rubrika Výzvy MAS

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 3. 11. 2017 v pořadí již šestou výzvu Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na dopravní infrastrukturu.

V tomto dni vyhlásila i 1. a 2. výzvu z Operačního programu zaměstnanost se zaměřením na prorodinné a sociální služby.

Znění výzev včetně všech jejích příloh naleznete zde: 

IROP – 6. Výzva MAS Zubří země – Doprava – (II.)

OPZ – 1.Výzva MAS Zubří země-Podpora prorodinných opatření-(I.)

OPZ – 2.Výzva MAS Zubří země-Podpora aktivit v rámci sociálních služeb-(I.)

 

 

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+pro všechny výše uvedené výzvy20. 12. 2017 ve 12:00 hodin

 

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE k 6. výzvě IROP se koná 9. 11. 2017 od 15:30 hodin v kanceláři MAS Zubří země, o.p.s. v Bystřici nad Pernštejnem – pozvánka

 

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE k 1. a 2. výzvě OPZ se konají formou individuální konzultace od 8. – 13. 11. 2017 v kanceláři MAS Zubří země, o.p.s. v Novém Městě na Moravě v čase schůzky předem domluvené s kontaktní osobou výzev – 

pozvánka na výzvu č. 1

pozvánka na výzvu č. 2

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák