Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Harmonogram výzev a předběžná informace o prvních výzvách pro žadatele o dotaci v roce 2017

Publikováno před třemi roky | Rubrika SCLLD 2014-2020

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák