Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Dotace na podporu cestovního ruchu od MMR ČR

Publikováno před dvěma roky | Rubrika Dotace

Dotace na podporu cestovního ruchu od MMR ČR

Aktuálně byla vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí do Národního programu podpory cestovního ruchu 2015, podprogram 117D713 - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM.

Termín ukončení: 30.6.2015 v 16,00 hod.
 
Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst). Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce.

Podporováno bude:
  • rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, 
  • zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, 
  • zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu,
  • pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel,
  • vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Hromadná konzultace k realizaci šablon ZŠ a MŠ

2. 10.13:00Bystřice n. P. - zasedací místnost MěÚ

MAS Zubří země, o.p.s. a Národní institut dalšího vzdělávání Jihlava

Vás zvou na

HROMADNOU KONZULTACI – Realizace šablon

určené pro MŠ a ZŠ

MAS Zubří země, o.p.s. pořádá hromadnou konzultaci – re

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2017 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák