Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Dotace na podporu cestovního ruchu od MMR ČR

Publikováno před čtyřmi roky | Rubrika Dotace

Dotace na podporu cestovního ruchu od MMR ČR

Aktuálně byla vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí do Národního programu podpory cestovního ruchu 2015, podprogram 117D713 - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM.

Termín ukončení: 30.6.2015 v 16,00 hod.
 
Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst). Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce.

Podporováno bude:
  • rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, 
  • zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, 
  • zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu,
  • pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel,
  • vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák