Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Česká republika je v používání metody LEADER vzorem pro země střední a východní Evropy

Publikováno před jedenácti roky | Rubrika Aktuality

nove-logo-nsmas-nahled

Česká republika je podle Evropské LEADER asociace pro rozvoj venkova (ELARD) v používání metody LEADER vzorem pro další státy střední a východní Evropy. Použití této metody, založené na spolupráci místních společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení problémů daného regionu, přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti, k ochraně životního prostředí, zlepšení kvality života a diverzifikaci hospodářství venkova v ČR, uvedl vedoucí bruselské kanceláře ELARD Stefanos Loukopoulos.

Česká republika byla první zemí mezi členskými státy, které vstoupily do EU v roce 2004, která začala uplatňovat metodu LEADER,“ připomněl Stefanos Loukopoulos. O pouhých osm let později je podle něj Česká republika v používání této metody všeobecně považována za příkladnou a metodu LEADER velmi dobře rozvíjí.

Připravenost České republiky potvrzuje i zástupce DG Agri Pedro Brosei, který byl účastníkem pondělní prezentace návrhů pro využití metody LEADER v období 2014–2020 pořádané v Evropském domě v Praze: „Vím pouze o probíhajících jednáních ve Finsku, Německu a Itálii, kde se iniciativy chopila příslušná ministerstva a organizují různé pracovní skupiny. Návrhy, představené Národní sítí Místních akčních skupin ČR na využití metody LEADER pro další období jsou věcné, a pokud se je podaří prosadit na národní úrovni do Společného strategického rámce, tak i technicky proveditelné.“

Metoda LEADER se v Evropské unii používá už od roku 1991. Jejím hlavním reprezentantem v České republice je Národní síť Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která sdružuje 134 ze 151 existujících MAS v ČR. Podle NS MAS by metoda LEADER mohla být účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí i po roce 2014. Mohla by najít široké uplatnění ve všech operačních programech, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru.

ELARD je mezinárodním neziskovým sdružením, které bylo založeno v roce 1999 národními sítěmi LEADER jednotlivých členských států EU. Jeho cílem je podpořit rozvoj venkova,  prosazovat výměnu zkušeností a podporovat spolupráci prostřednictvím přeshraničních projektů. ELARD, který v současnosti sdružuje asi 450 místních akčních skupin, je hlavním propagátorem a zastáncem metody LEADER na místní i institucionální úrovni.

Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák