Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

3.kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Publikováno před šesti roky | Rubrika Dotace

Vážení zemědělci, zpracovatelé, vlastníci lesů, vážení potencionální žadatelé,

rádi bychom vás informovali, že od 11.10.2016 do 31.10.2016 přijímá Státní zemědělský intervenční fond žádosti 3. kola příjmu projektových opatření pro následující operace:

Operace

Alokace (tis. Kč)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

2 548 400

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

756 200

4.3.2 Lesnická infrastruktura

268 600

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

221 300

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

131 400

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

546 800

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

74 900

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

46 300

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

19 900

Více informací najdete na: http://www.szif.cz/cs/CmDocument…

Většina operací je vyhlášena již podruhé, některé jsou ale zcela nové.

Protože SZIF byl v minulých kolech nucen ukončit několik žádostí z důvodu zmeškání lhůt, doporučují všem, kteří se pro podání žádosti o dotaci rozhodnou, průběžně sledovat účet žadatele na Portálu farmáře a webové stránky SZIF. Pokud nechcete nebo nemůžete sledovat každodenně obsah účtu, máte možnost si v sekci „Nastavení“ (záložka „Správa registrace schránky PF“) požádat o zasílání informačních e-mailů o nových dokumentech ze SZIF (Žádost o doplnění, Výzva, atd.). Podrobný postup pro nastavení zasílání notifikací i pro případnou změnu/přidání e-mailové adresy uvádíme v přiloženém dokumentu.

Mimo zkrácení období od podání žádosti do jejího schválení je třeba upozornit i na další podstatnější změny. Mezi ty zajisté patří předkládání stavebního povolení a obdobných dokumentů a dokumentace dokladující výběr dodavatele ve stejnou dobu jako ostatní přílohy k žádosti.

Pro žadatele z řad zemědělců je novinkou zařazení běžných strojů (traktorů apod.) do podpory v projektech do 1 mil. Kč (při výměře do 150ha), zařazení strojů pro precizní zemědělství, strojů s půdoochrannou funkcí a strojů přispívajících ke snížení emisí NH3. Další novinkou je rozšíření možnosti navýšení míry dotace pro mladé začínající zemědělce s historií méně než 5 let (dosud to byly pouze 2 roky). Zvlášť upozorňujeme na rozšíření preferenčního kritéria spojeného s členstvím žadatele v Organizaci producentů, které je aktuálně hodnoceno 4 body. Žadatel se přihlášením ke kritériu zavazuje, že bude členem organizace producentů registrované SZIF minimálně od podpisu Dohody, po dobu vázanosti projektu na účel. Lhůta tedy může být až 7 let, nikdy nebude kratší než 5 let a nesmí být přerušena. V minulosti byli zvýhodněni žadatelé zabývající se pouze rostlinnou výrobou, v souvislosti s novým Nařízením vlády č. 314/2016 ze dne 21.září 2016 o uznávání organizací producentů se mohou o kritérium ucházet i žadatelé produkující například maso, vejce, obiloviny, cukr, chmel, brambory, olejniny, víno a květiny. Organizace producentů nových odvětví však musí nejprve o uznání požádat a splnit legislativní podmínky. Mezi ty patří např. minimální počet sdružených producentů, minimální hodnota obchodované produkce a zobchodování minimálně 90% vlastní produkce každého z členů. Lhůta pro uznání organizace je nařízením stanovena na 4 měsíce.

U projektů na zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů stojí za zmínku doplnění možnosti získání bodů za ocenění v soutěži Česká biopotravina.

Pro získání kompletních informací o všech vyhlašovaných operacích 3.kola navštivte naše internetové stránky www.szif.cz (SZIF POSKYTUJE # Program rozvoje venkova 2014–2020 – Opatření – Operace – záložka „KE STAŽENÍ“).

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák