Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlašuje 2. výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD

Publikováno před sedmi měsíci | Rubrika

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 15.02.2018 v pořadí již druhou výzvu MAS pro Program rozvoje venkova.

 

 

Pokračování tohoto článku »»»

Vybrané projekty k podpoření 2 výzev IROP a 1 výzvy OPZ

Publikováno před sedmi měsíci | Rubrika Vybrané projekty k podpoře Výzvy MAS

Dne 13.02.2018 uveřejnila MAS Zubří země, o.p.s., seznam vybraných a nevybraných žádostí o podporu těchto výzev IROP:

  • 5.Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol – (II.)

                             Seznam doporučených/nedoporučených projektů 5.výzvy IROP

  • 6.Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy – (II.)

                            Seznam doporučených/nedoporučených projektů 6. výzvy IROP

a jedné výzvy OPZ:

  •  1.Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (I.)

                             Seznam doporučených/nedoporučených projektů 1. výzvy OPZ

Avízo druhé výzvy MAS pro Program rozvoje venkova

Publikováno před osmi měsíci | Rubrika Výzvy MAS

clanek-mas-zkracena-verze-jpg

PF 2018

Publikováno před devíti měsíci | Rubrika Aktuality

PF 2018

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 6. výzvu IROP a 1. a 2. výzvu OPZ

Publikováno před jedenácti měsíci | Rubrika Výzvy MAS

MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila 3. 11. 2017 v pořadí již šestou výzvu Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na dopravní infrastrukturu.

V tomto dni vyhlásila i 1. a 2. výzvu z Operačního programu zaměstnanost se zaměřením na prorodinné a sociální služby.

Pokračování tohoto článku »»»

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák