Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Síť MAS v ČR

NS MAS ČR

nove-logo-nsmas  

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. (NS MAS ČR) bylo založeno začátkem dubna roku 2007, samotná síť vznikla ale již mnohem dříve, v listopadu roku 2005, jako neformální seskupení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova (NSRV).

Cílem NS MAS ČR je především podporovat činnost místních akčních skupin, rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností. Činnost sítě je řízena třináctičlenným Výborem, který tvoří volení zástupci místních akčních skupin z jednotlivých krajů. NS MAS ČR, o.s. je partnerem pro spolupráci s dalšími institucemi, jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova.

Novinka

 Od 6.3.2012 je MAS Zubří země členem Národní sítě MAS ČR.

clenska-zakladna-ns-mas-k-10-3-2012-mapa1

Kontakt 

Sekretariát NS MAS ČR, o.s.

NS MAS ČR, o.s.
Hlavní 137,  788 33 Hanušovice

Telefon: +420 583 285 615

Email: info@nsmascr.cz

Web: www.nsmascr.cz

Přehled LEADER regionů

leader-regiony-mapa1

LEADER: databáze regionů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák