Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

PRV - 7. výzva

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje 7. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 

 Termín vyhlášení výzvy: 26.1.2022

Termín příjmu žádostí: 27.1.2022 do 7.4.2022 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 30. června 2022

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Celková výše finanční alokace 7. výzvy MAS pro PRV: 10 439 192,– Kč.

 

Oblasti podpory:

  • Fiche 12 – Modernizace nezemědělského podnikání – výše alokace na dané opatření 2 845 074,– Kč
  • Fiche 14 – Podpora neprodukčních funkcí lesa – výše alokace na dané opatření 1 000 000,– Kč
  • Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství – výše alokace na dané opatření 6 594 118,– Kč

 

Semináře pro žadatele:


 Prezentace k oběma seminářům pro žadatele:

 

ZNĚNÍ VÝZVY MAS č. 7 PRV:

Viz. Text výzvy

 

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ (nutno stáhnout do PC):

 

KE STAŽENÍ:

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák