Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

PRV - 6. výzva

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje 6. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 


Termín vyhlášení výzvy: 12. května 2020

Termín příjmu žádostí: 19.5.2020 do 31.7.2020 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 15. října 2020

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Celková výše finanční alokace 6. výzvy MAS pro PRV: 30 066 310,– Kč.

 

Oblasti podpory:

  • Fiche 9 – Investice do sítě lesních cest– výše alokace na dané opatření: 4 500 000,– Kč

  • Fiche 10 – Opravy a budování sítě polních cest– výše alokace na dané opatření 5 000 000,– Kč

  • Fiche 14 – Podpora neprodukčních funkcí lesa– výše alokace na dané opatření 3 500 000,– Kč

  • Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství – výše alokace na dané opatření 17 066 310,– Kč

Celková výše finanční alokace 6. výzvy MAS pro PRV: 30 066 310,– Kč. 


Semináře pro žadatele:

Po shlédnutí webináře nás o tom, prosím, informujte na e-mail mas@zubrizeme.cz. Děkujeme.

ZNĚNÍ VÝZVY MAS č. 6 PRV:

Viz. Text výzvy

 

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ (nutno stáhnout do PC):

KE STAŽENÍ:

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák