Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

PRV - 3. výzva

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje 3. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 

Termín vyhlášení výzvy: 11.07.2018

Termín příjmu žádostí: od 11.07.2018 do 09.08.2018 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 31. srpen 2018

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

 

Oblast podpory – Fiche 13 – Posilování ekologické stability lesů 

 

Semináře pro žadatele:

 

ZNĚNÍ VÝZVY MAS č. 3 PRV:

Text výzvy

 

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ (nutno stáhnout do PC):

 

KE STAŽENÍ:

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák