Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Podklady pro ISRÚ ke stažení

Pro novou strategii je velmi důležité znát potřeby území. Proto Vás prosíme o vyplnění dotazníku či tabulky projektového záměru do 25.1.2013 (prodlouženo z 15.1.2013)Dotazníky jsou anonymní a nebudou žádným jiným způsobem využívány.

Vyplněné dotazníky prosím doručte MAS v tištěné či elektronické podobě na e-mail: zubri.zeme@centrum.cz

 Děkujeme!

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák