Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

OPZ - 3.Výzva MAS Zubří země-Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-(I.)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák