Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

OPZ - 3.Výzva MAS Zubří země-Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti-(I.)

Výzva č. 3 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti – (I.)

 

Text výzvy

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Jednací řád Výběrové komise MAS Zubří země, o.p.s.

Příloha č. 4 – Jednací řád Programového výboru MAS Zubří země, o.p.s.

Příloha č. 5 – Jednací řád Kontrolního výboru MAS Zubří země, o.p.s.

Příloha č. 6 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu

 

 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

  • Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost:

https://www.esfcr.cz/…ument/797767 

  • Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady:

https://www.esfcr.cz/…ument/797817

 

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat.

Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/…prijemce-opz.

 

Finanční alokace na výzvu – 4 500 000 Kč (včetně spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 400 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 4 500 000 Kč

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

 

 

 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Informace pro žadatele budou poskytnuty žadatelům na semináři, který se bude konat dne 28.8.2018 ve 13:00 v kanceláři MAS Zubří země, o.p.s., na adrese: Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město na Moravě.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele ke 3. výzvě MAS Zubří země – OPZ – Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti – (I.) 

 

ŽÁDOST O PODPORU

se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 06. 08. 2018, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 06. 08. 2018, od 12:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 10. 2018 ve 12:00 hodin

 

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: http://www.strukturalni-fondy.cz/…ukacni-videa

Šablony a vzory pro vizuální publicitu naleznete na: https://www.esfcr.cz/…identitu-opz

Nadřazenou výzvu Řídícího orgánu, tj. Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh, naleznete na: https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Obvyklé ceny a platy v OP Zaměstnanost

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Lada Scherrerová, manažerka SCLLD, tel: 739 393 121, email: scherrerova@zubrizeme.czmas@zubrizeme.cz

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák