Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

OPZ - 2.Výzva MAS Zubří země-Podpora aktivit v rámci sociálních služeb-(I.)

Výzva č. 2 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování – (I.)

 

Text výzvy

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Jednací řád Výběrové komise MAS Zubří země, o.p.s.

Příloha č. 4 – Jednací řád Programového výboru MAS Zubří země, o.p.s.

Příloha č. 5 – Jednací řád Kontrolního výboru MAS Zubří země, o.p.s.

Příloha č. 6 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu

Příloha č. 7 – Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba

Příloha č. 8 – Údaje o sociální službě

Příloha č. 9 – Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 10 – Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

 

 

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v:

  • Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost:

https://www.esfcr.cz/…ument/797767 

  • Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady:

https://www.esfcr.cz/…ument/797817

 

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat.

Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/…prijemce-opz.

 

Finanční alokace na výzvu – 5 000 000 Kč (včetně spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 400 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 5 000 000 Kč

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

 

 

 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Informace pro žadatele budou poskytnuty žadatelům na semináři, který se bude konat formou individuální konzultace ve dnech 8. – 13.11.2017. Na termín této individuální konzultace je nutné se předem dohodnout s kontaktní osobu výzvy na tel. čísle: 739 393 121.

Bude se jednat o cca 2 hodinové konzultace, které budou probíhat po celý den tj. 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 v kanceláři MAS Zubří země, o.p.s., na adrese: Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město na Moravě.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele k 2. výzvě MAS Zubří země – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb – (I.)

 

ŽÁDOST O PODPORU

se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 03. 11. 2017, od 04:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 03. 11. 2017, od 04:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 20. 12. 2017 ve 12:00 hodin

 

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: http://www.strukturalni-fondy.cz/…ukacni-videa

Šablony a vzory pro vizuální publicitu naleznete na: https://www.esfcr.cz/…identitu-opz

Nadřazenou výzvu Řídícího orgánu, tj. Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh, naleznete na: https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Obvyklé ceny a platy v OP Zaměstnanost

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Lada Scherrerová, manažer SCLLD, tel: 739 393 121, email: scherrerova@zubrizeme.czzubri.zeme@centrum.cz

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák