Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

IROP - 8. Výzva MAS Zubří země - Sociální infrastruktura - (II.)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák