Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Dokumenty ke stažení

Akční plán

Publikováno 18. 10. 2018 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1397x.

Přílohy SCLLD - aktualizace k 15.10.2018

Publikováno 15. 10. 2018 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 11x.

SCLLD bez příloh - aktualizace k 15.10.2018

Publikováno 15. 10. 2018 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 21x.

SCLLD MAS Zubří země - aktualizace č.1 - přílohy

Publikováno 3. 11. 2017 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1238x.

SCLLD MAS Zubří země - aktualizace č. 1 - bez příloh

Publikováno 3. 11. 2017 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1959x.

Rozdělení alokace MAS Zubří země 2016-2023

Publikováno 27. 1. 2016 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1128x.

ORP dotčené zvýšenými riziky v rámci IROP

Publikováno 11. 6. 2015 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1250x.

Projektové záměry - SDH

Publikováno 11. 6. 2015 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1263x.

Zásobní projektů - sociální služby

Publikováno 26. 5. 2015 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1248x.

Zásobník projektů obcí

Publikováno 26. 5. 2015 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1342x.

Projektové záměry - sociální podnikání

Publikováno 26. 5. 2015 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1235x.

Projektové záměry obcí - aktualizace

Publikováno 26. 5. 2015 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1290x.

Projektové záměry zdravotnických zařízení (nemocnice)

Publikováno 26. 5. 2015 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1037x.

Projektové záměry národní kulturní památky

Publikováno 26. 5. 2015 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1241x.

Projektové záměry neziskové organizace - aktualizace

Publikováno 26. 5. 2015 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1223x.

Projektové záměry školky a školy - aktualizace

Publikováno 26. 5. 2015 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1224x.

ISÚ 2014-2020 (pracovní verze k připomínkování)

Publikováno 1. 9. 2014 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1777x.

ISÚ 2014-2020 (přílohy)

Publikováno 1. 9. 2014 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1519x.

Zápis z veřejného projednání ISÚ - Nové Město na Moravě

Publikováno 23. 6. 2014 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1364x.

Zápis z veřejného projednání ISÚ - Nedvědice

Publikováno 23. 6. 2014 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1289x.

Zápis z veřejného projednání ISÚ - Bystřice nad Pernštejnem

Publikováno 23. 6. 2014 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1284x.

Prezentace shrnutí priorit a cílů ISÚ

Publikováno 23. 6. 2014 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1475x.

Shrnutí závěrů jednotlivých veřejných projednání

Publikováno 23. 6. 2014 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1499x.

Strategická část ISÚ

Publikováno 23. 6. 2014 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1372x.

SWOT analýza

Publikováno 23. 6. 2014 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1467x.

Analýza území MAS Zubří země

Publikováno 23. 6. 2014 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1473x.

Dotazník pro obyvatele

Publikováno 14. 12. 2012 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1803x.

Tabulka projektového záměru

Publikováno 12. 12. 2012 v kategorii SCLLD 2014-2020. Staženo 1768x.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák