Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Dokumenty ke stažení

Informace o způsobu hodnocení žádostí o podporu_sídelní zeleň

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 28x.

Náklady obvyklých opatření MŽP

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 17x.

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 20x.

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 17x.

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 14x.

Text výzvy - protierozní opatření

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 16x.

Text výzvy - Sídelní zeleň

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 18x.

Prezentace - Sídelní zeleň

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 17x.

Prezentace - Protierozní opatření

Publikováno 6. 2. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 16x.

Změna výzvy č. 1 OPŽP - Výsadba dřevin - prodloužení výzvy

Publikováno 31. 1. 2019 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 25x.

Prezentace ze semináře 1.výzvy OPŽP - AOPK

Publikováno 3. 10. 2018 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 191x.

Prezentace ze semináře 1.výzvy OPŽP - MAS

Publikováno 3. 10. 2018 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 196x.

Text 1.výzvy OPŽP

Publikováno 3. 10. 2018 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 255x.

Příloha 1.výzvy OPŽP - Pravidla pro ŽaP

Publikováno 3. 10. 2018 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 188x.

Příloha 1.výzvy OPŽP - Seznam doporučených autochtonních druhů

Publikováno 3. 10. 2018 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 193x.

Příloha 1.výzvy OPŽP - Náklady obvyklých opatření MŽP

Publikováno 3. 10. 2018 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 156x.

Příloha 1.výzvy OPŽP - Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Publikováno 3. 10. 2018 v kategorii Výzvy OPŽP. Staženo 153x.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák