Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Archiv

     

Těmto podmínkám vyhovuje 24 textů.

Rok 2021 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2020 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2019 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2018 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2017 (9 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
24. 1. 2017 Poradenská činnost MAS Zubří země a vyhlašování výzev pro žadatele o dotaci v roce 2017 Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020
25. 1. 2017 Strategie CLLD MAS Zubří země je konečně schválena Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020
22. 2. 2017 Proč podat žádost o dotaci přes MAS? Lada Jindrová Dotace SCLLD 2014-2020
23. 2. 2017 Harmonogram výzev a předběžná informace o prvních výzvách pro žadatele o dotaci v roce 2017 Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020
28. 2. 2017 MAS Zubří země vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020 Výzvy MAS
26. 4. 2017 MAS Zubří země vyhlásí první výzvy IROP Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020
4. 5. 2017 MAS Zubří země vyhlásila výzvy č. 1-3 IROP Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020 Výzvy MAS
6. 6. 2017 Harmonogram výzev na 2. pol. roku 2017 Lada Jindrová SCLLD 2014-2020 Výzvy MAS
26. 6. 2017 Seznam přijatých žádostí 1.,2. a 3. výzvy MAS Zubří země pro IROP Lada Jindrová SCLLD 2014-2020 Výzvy MAS

Rok 2016 (6 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
2. 3. 2016 Schválená SCLLD 2014 - 2020 Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020
26. 4. 2016 Výběrové řízení na pozici projektový manažer Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020
24. 6. 2016 VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020 ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I
12. 8. 2016 Publicita realizace SCLLD Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020
29. 9. 2016 VZORY PŘÍLOH PRO VÝZVY Č. 02_16_022 – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020 ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I
16. 12. 2016 Výběrové řízení na pozici projektového manažera Lada Marková SCLLD 2014-2020

Rok 2015 (2 texty)

Datum Nadpis Autor Kategorie
26. 5. 2015 Projektové záměry přes MAS dle nové specifikace Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020
2. 12. 2015 Získání osvědčení o splnění standardů MAS Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020

Rok 2014 (2 texty)

Datum Nadpis Autor Kategorie
3. 9. 2014 Připomínková pracovní verze strategie MAS Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020
15. 9. 2014 Pozvánka na veřejné projednání cílů a připomínek strategie Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020

Rok 2013 (3 texty)

Datum Nadpis Autor Kategorie
21. 2. 2013 Projekt "Osvojování schopností MAS Zubří země" Jarmila Zemanová Projekt osvojení SCLLD 2014-2020
12. 4. 2013 Pozvánka na veřejné projednání přípravy strategie Jarmila Zemanová Pozvánka Projekt osvojení SCLLD 2014-2020
18. 6. 2013 Pozvánka na závěrečné veřejné projednání strategie Jarmila Zemanová Projekt osvojení SCLLD 2014-2020

Rok 2012 (2 texty)

Datum Nadpis Autor Kategorie
12. 11. 2012 Pojďte se s námi podílet na nové integrované strategii rozvoje zájmového území MAS Zubří země o.p.s. Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020
20. 11. 2012 Schůze pléna MAS a pracovní skupiny k tvorbě ISRÚ Jarmila Zemanová SCLLD 2014-2020

Rok 2011 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2010 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2009 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2008 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2007 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 394
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2021 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák