Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Archiv

     

Těmto podmínkám vyhovuje 14 textů.

Rok 2019 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2018 (3 texty)

Datum Nadpis Autor Kategorie
29. 3. 2018 Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy MAS pro PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Lada Jindrová Dotace Výzvy MAS
10. 8. 2018 Informace o přijaté žádosti o dotaci v rámci 3. výzvy MAS pro PROGRAM ROZVOJE Lada Jindrová Dotace Výzvy MAS
15. 8. 2018 Informace o přijatých žádostí o podporu v 7. - 9. výzvě IROP Lada Jindrová Dotace Výzvy MAS

Rok 2017 (3 texty)

Datum Nadpis Autor Kategorie
26. 1. 2017 Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR Jarmila Zemanová Dotace
22. 2. 2017 Proč podat žádost o dotaci přes MAS? Lada Jindrová Dotace SCLLD 2014-2020
20. 4. 2017 Seznam přijatých žádostí 1. výzvy PRV Jarmila Zemanová Dotace Výzvy MAS

Rok 2016 (2 texty)

Datum Nadpis Autor Kategorie
11. 10. 2016 3.kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 Lada Marková Dotace
16. 11. 2016 Vyhlášena Technologie OPPIK - výzva IV a V (pro začínající podniky) Jarmila Zemanová Dotace

Rok 2015 (6 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
5. 3. 2015 Dotace pro obce a malá města? Jarmila Zemanová Dotace
2. 6. 2015 První výzva pro mikropodnikatele z OP PIK 2014-2020 Jarmila Zemanová Dotace
5. 6. 2015 Dotace na podporu cestovního ruchu od MMR ČR Jarmila Zemanová Dotace
7. 7. 2015 Kotlíkové dotace na výměnu neekologických kotlů v domácnostech Jarmila Zemanová Dotace
6. 8. 2015 Ministerstvo zemědělství rozdělí podnikatelům v zemědělství, lesnictví a potravinářství 5 miliard z eurodotací Jarmila Zemanová Dotace
5. 10. 2015 Vyhlášení programu na podporu projektů NNO pro rok 2016 Jarmila Zemanová Dotace

Rok 2014 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2013 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2012 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2011 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2010 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2009 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2008 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2007 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2019 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák